Praktijk voor remedial teaching en dyslexiebegeleiding

Begeleiding op maat voor kinderen met leeruitdagingen. Altijd met aandacht voor onderliggende oorzaken. Bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd uit de regio Zwanenburg, Halfweg, Badhoevedorp, Hoofddorp, Vijfhuizen, Haarlem en Amsterdam.

 

Over Thermiek

Soms verloopt de leerontwikkeling van een kind niet zoals verwacht. De lees-, spelling- of rekenontwikkeling kan trager verlopen dan gewenst. Ook kan het zijn dat het automatiseren van de leerstof niet goed lukt. Moeite met concentratie of overbeweeglijkheid kunnen een goede werkhouding in de weg staan en soms hebben ouders het gevoel dat ‘er niet uitkomt wat erin zit’.

Bij THERMIEK wordt getracht de begeleiding van uw kind zodanig af te stemmen op zijn of haar (onderwijs)behoeften, dat het ‘thermiek’ - opstijgende lucht - vindt en daardoor zichzelf omhoog kan werken. Begeleiding bij THERMIEK is dan ook altijd maatwerk.