• U meldt uw kind telefonisch of per mail aan, waarna duidelijk wordt of begeleiding bij THERMIEK voor uw kind de juiste hulp is
• U ontvangt een intakeformulier / vragenlijst die door u ingevuld en ruim voor de eerste afspraak wordt teruggestuurd
• Intakegesprek en eerste onderzoekssessie (anderhalf uur à twee uur)
• Zo nodig vervolgonderzoek
• Contact met school
• Uitwerken onderzoek en opstellen van het plan van aanpak
• Kort gesprek met u om het verslag en plan toe te lichten en een inschatting te geven van de verwachte begeleidingsduur (Gemiddeld zo'n 6 tot 12 maanden, maar in elk geval 3 maanden)
• Opstellen samenwerkingsovereenkomst
• Hulp op maat bieden tijdens begeleidingssessies die meestal wekelijks plaatsvinden
• Verwacht wordt dat u thuis over het algemeen vijf keer per week ongeveer 10-15 minuten samen met uw kind oefent. Als dit niet lukt, zal het begeleidingstraject mogelijk langer duren
• Tussentijdse evaluatie vindt regelmatig plaats, waarna het plan van aanpak zonodig wordt bijgesteld om het einddoel te kunnen bereiken

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring