Helma Böing

 • Is van 1983 tot 2008 werkzaam geweest in het basisonderwijs; de eerste jaren als groepsleerkracht, later als remedial teacher en intern begeleider.
 • Volgde van 1999 tot 2002 de opleiding tot remedial teacher / intern begeleider bij SON opleidingen en in het schooljaar 2004-2005 de opleiding tot dyslexiespecialist bij Fontys hogescholen.
 • Startte in 2005 met een eigen praktijk.
 • Is sinds juli 2008 geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers, voldoet aan de gestelde beroepsnormen en werkt volgens het beroepsprofiel en gedragscode van de LBRT (www.lbrt.nl).
 • Volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van remedial teaching d.m.v. nascholing, congressen en studiedagen, intervisie, regiocontactavonden LBRT, vakliteratuur en –bladen.


Gevolgde nascholing:

 • 2012 Kernvisie methode Coach (www.kernvisiemethode.nl) 
 • 2013 Woordbeeldtrainer Coach (www.cnls.nl) 
 • 2013 Jungle Memory Coach (www.lerendbrein.nl, www.junglememory.nl)
 • 2014 Cursusdag Reflexrestanten (www.NOVreflextherapie.nl)
 • 2014 Opleidingen bij Centrum voor Nieuwe LeerStrategieën (www.cnls.nl) :
  - Visuele screening en training
  - Dominantiematrix
  - Jamara Rekenen
  - Ruimtelijk zicht en –inzicht
 • 2014 MNRI Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration (www.masgutovamethode.nl)Masgutova Neuro-Sensory-Motor and Reflex Integration
 • 2015 Twee deskundigheidsdagen gegeven door Wendy Peerlings (Psychomotorisch Remedial Teacher, gespecialiseerd in reflexen). Ontwikkelingspsychologie en reflexintegratie
  2015 TypTienTweeNLTrainer - Typecursus speciaal ontwikkeld voor kinderen met leerproblemen
 • 2016 BrainGym 170 For Special Needs - Vier cursusdagen gegeven door Cecilia Koesters gericht op verdiepende BrainGym oefeningen, BrainGym Balansen en "Bouwsteen" activiteiten om de integratie van het zenuwstelsel te ondersteunen en daarmee het leren te bevorderen
 • 2018 2Hands4Kids Hands-on Rekenremediëring - Wendy Peerlings
 • 2019 2Hands4Kids Wiskundig redeneren en probleemoplossend denken kan je leren! - Wendy Peerlings
 • 2020 Training Begrijpend lezen - 'Alle teksten de baas!' - Cindy Cornelisse
 • 2020 Succes met rekenen! Deel 1 en 2 - Monique en Saskia Visser - Leerkans.com
 • 2020 De Tafelmethode met stoplichtkaartjes Ambassadeurstraining - Esther Monfils
 • 2021 Succes met lezen! - Monique en Saskia Visser - Leerkans.com
 • 2021 Webinars 1-2-3 Executieve functies - Adelien Bergman - Mijn Superkracht

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring