Goed leren lezen is essentieel, want bij alle vakken op school en bij veel activiteiten in het dagelijks leven heb je deze vaardigheid nodig. En het ontwikkelen van plezier in lezen is uiteraard ook erg belangrijk.

In het onderwijs wordt vaak onderscheid gemaakt in ‘technisch lezen’ en ‘begrijpend lezen’, maar beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het technisch lezen gaat over het proces van leren lezen; het decoderen, waarbij de juiste klanken gekoppeld worden aan de lettertekens. Van eenlettergrepige woorden naar lange woorden en van korte zinnen naar complexe, samengestelde zinnen.

Het is van groot belang dat het proces van technisch lezen zich goed ontwikkelt. Hoe minder inspanning en bewuste aandacht dit proces vraagt, hoe meer ruimte er overblijft om tot leesbegrip te komen.

Voor een goed leesbegrip is het daarnaast ook nodig bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, zodat je daadwerkelijk informatie uit de tekst kan halen t.b.v. je leerproces, je algemene ontwikkeling en het leesplezier.

Bij THERMIEK krijgen beide aspecten van het lezen tijdens individuele lessen aandacht, maar kan naar behoefte meer accent gelegd worden op een van beide.

Daarnaast is het voor begrijpend lezen mogelijk een training te volgen in de praktijk.

Voor meer informatie:

Training begrijpend lezen


Ook wordt vaak een combinatie van werken aan lezen / begrijpend lezen / spelling gehanteerd, omdat deze vaardigheden elkaar faciliteren.

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring