Dyslexie

Als je kind moeite heeft met leren lezen en/of spellen is het van belang dat er op een goede en effectieve manier ondersteuning geboden wordt.
Het is vaak niet meteen duidelijk of er sprake is van dyslexie. Soms is er een vermoeden, bijvoorbeeld omdat het in de familie voorkomt. Of omdat het verschil tussen lezen en rekenen bij je kind zo groot is. Soms geeft de school ook aan dat zij rekening houden met dyslexie. Soms ziet school die aanwijzingen juist niet en zou je graag meer duidelijkheid krijgen en extra ondersteuning voor je kind.

 

Vergoede hulp

Als de problemen van je kind ‘ernstig genoeg’ zijn, komt je kind in aanmerking voor vergoede hulp. Dan kun je, na doorverwijzing van school, terecht bij een behandelinstituut in jouw gemeente. De school van je kind kan je daarmee prima verder helpen.

 

Niet vergoede hulp

Soms is wel sprake van moeilijkheden bij het lezen en spellen, maar scoort een kind ‘te goed’ op de testen op school. De lees- en spellingproblemen van je kind zijn dan niet ‘ernstig genoeg’. Of er is nog niet voldoende duidelijkheid over de ernst en hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen.
Dan kun je terecht bij Thermiek.

 

Deskundigheid en ervaring

Als dyslexiespecialist met meer dan 18 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen met lees- en spellingproblemen is inmiddels duidelijk wat werkt en wat niet. Tijdens de begeleiding wordt, vanaf groep 4, de aandacht gelegd op tekstlezen en het lezen van (door het kind gekozen) boeken en niet op het oefenen met woordlezen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit niet effectief is.
Voor het leren van de spelling is het uitgangspunt bij Thermiek dat gewerkt wordt met regelgebonden spelling die met een goede, gedegen opbouw en op een andere manier wordt aangeboden. Er wordt altijd gewerkt met een plan op maat: Niet volgens een vast programma, maar met materialen en methodieken die bij jouw kind passen. Zo is de hulp afgestemd op wat jouw kind nodig heeft. Vaak wordt hierbij visuele ondersteuning gegeven en wordt de leerstof verwerkt m.b.v. spelletjes.
Bij Thermiek wordt begeleiding gegeven aan kinderen met en zonder dyslexie.
Bijvoorbeeld kinderen die wél dyslexie hebben, maar niet in aanmerking komen voor vergoeding. Zij scoren ‘te goed’, mogelijk omdat ze hoogbegaafd zijn. Maar er worden ook kinderen begeleid waarvan de ouders (en zijzelf) zien dat zij echt hulp nodig hebben. Ongeacht een eventuele diagnose.

 

Didactisch onderzoek

Bij Thermiek wordt over het algemeen gestart met het afnemen van een uitgebreid didactisch onderzoek op het gebied van lezen en spellen, waarbij nauwkeurig gelet wordt op eventuele signalen van dyslexie. Jarenlange ervaring maakt dat signalen van mogelijke dyslexie herkend worden.

 

Doorverwijzing

Na een periode van begeleiding in de praktijk, komt het voor dat er doorverwezen wordt voor dyslexieonderzoek. Dit gebeurt als aanwijzingen voor dyslexie gevonden zijn en voldoende in kaart zijn gebracht en de hardnekkigheid van de problemen aangetoond kunnen worden.

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring