Privacyverklaring

07 augustus 2018

Met alle persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. In deze privacyverklaring wordt hierover uitleg gegeven. Mocht je vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op.

1. Over mij

Mijn gegevens zijn:
Thermiek, Praktijk voor Remedial Teaching en dyslexiebegeleiding

Julianastraat 8

1165 GV Halfweg
KvK: 34376691
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Groep van de leerling
 • School
 • Gegevens van schoolvorderingen

Daarnaast verwerk ik bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens.

3. Verwerkingen, doeleinden en bewaartermijnen

Je persoonsgegevens verwerk ik alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die hieronder beschreven worden:

Voor de verwerkingen bepaal ik de doeleinden en middelen van de verwerking. Hierbij ben ik, in de zin van de AVG, een verwerkingsverantwoordelijke.

Leerlingen

Wanneer een leerling wordt aangemeld voor remedial teaching en het intakeformulier / vragenlijst Thermiek wordt ingevuld, verwerk ik van die leerling de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
 • Groep van de leerling
 • Medische gegevens, waaronder informatie over:
  bijzonderheden over de bevalling;
  kinderziekten;
  eten en drinken;
  slapen;
  medicijngebruik;
  dieet;
  eventuele problemen met het leren praten;
  problemen met zien en/of horen;
 • Bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn;
 • Bijzonderheden in de gezinssituatie of het voorkomen van leerproblemen in de familie.
 • Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over:
  Doublure; leerproblemen, (aard, duur en hulp tot nu toe);
  het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement; eventueel gestelde diagnose
 • Verslagen van zorgverleners met naam zorgverlener en gegevens die op het verslag staan vermeld (meestal adres en telefoonnummer, e-mailadres);
 • Samenstelling gezin ouders met naam, broertjes zusjes met naam;
 • Leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep.

Deze persoonsgegevens ontvang ik via de samenwerkingsovereenkomst die wordt aangegaan, het intakeformulier / vragenlijst Thermiek en het account van de leerling via leerlingbeheer op de website Mijn Superkracht. Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de remedial teaching;
 • Het mogelijk maken van gebruik van de leeromgeving;
 • Om informatie toe te sturen en contact op te nemen;
 • Het opstellen van een onderzoeks- of evaluatieverslag;
 • Het opstellen van adviezen voor begeleiding;
 • Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school;
 • En het gebruik van diverse websites waarbij ik de vorderingen van de leerling kan volgen.

Deze gegevens worden verwerkt, omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen leveren.

De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, waaronder medische gegevens, verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouders of voogd.

Bewaartermijnen

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.
 • Daarnaast heb ik een bewaartermijn conform de beroepscode remedial teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.
 • Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Contactpersonen van de school

Via mijn toestemmingsformulier en het leerlingaccount in leerlingbeheer op de website Mijn Superkracht, verwerk ik ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Deze krijg ik van de ouders van een leerling. Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruik ik om contact op te nemen met de school van de leerling en om een account aan te maken in de leeromgeving. Binnen deze omgeving vindt de communicatie met leerling, ouders en de leerkracht plaats.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken voor dit doeleinde, namelijk om de overeenkomst met de ouders van de leerling mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen leveren. Ik heb deze gegevens nodig om contact op te kunnen nemen met de school van de leerling. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en dit gerechtvaardigde belang.

Wanneer ik de gegevens gebruik om een account voor je aan te maken binnen de leeromgeving, vraag ik je hier toestemming voor.

Bewaartermijnen

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject van de laatste leerling gekoppeld aan deze contactpersoon, worden de gegevens van de contactpersoon binnen 30 dagen verwijderd.

4. Jouw rechten

Hieronder volgt informatie over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging door middel van tweestapsverificatie.

6. Cookies

Er worden cookies gebruikt voor een zo goed mogelijke werking van deze website. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Analytische cookies

Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers deze website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies. Ik plaats daarom cookies van Google Analytics. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies kunt uitschakelen.

Links

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Wijzigingen

Het kan gebeuren dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. De nieuwe privacyverklaring zal ik altijd op mijn website publiceren en als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook rechtstreeks aan jou communiceren.

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring