Juli ’23

We zijn ontzettend tevreden en enthousiast over de wijze waarop Helma onze zoon (groep 8) heeft begeleid bij het verbeteren van zijn leesvaardigheden en hierdoor ook in het vergroten van zijn zelfvertrouwen in zijn kunnen. Helma wist snel het vertrouwen te winnen van onze zoon en wist ook hoe hem te helpen groeien met structuur en duidelijke uitleg.

Mei ‘23

Wij hebben de lessen van Helma als zeer positief ervaren. Zij heeft engelengeduld en werkt op een positieve manier met kinderen. Zij leert om op een andere manier naar bijv. getallen en sommen te kijken. Veelal met behulp van hulpmiddelen, kaarten en spelletjes. Onze dochter heeft hiermee een jaar achterstand weten in te halen. Daar zijn wij enorm blij mee en trots op. Hierdoor kan zij naar de middelbare school van haar keuze. En dat was waar het ons om ging. Wij kunnen haar van harte aanbevelen. Helma, ontzettend bedankt!

September ‘22

Mijn zoon (9) heeft bij Helma individueel leren typen met de methode ‘2 hands for kids’, aangezien hij moeite heeft met schrijven. Hij heeft zonder druk kennis kunnen maken met het toetsenbord en zal hier de rest van zijn leven plezier van hebben. Helma heeft, in het bijzonder voor kinderen, een warme, rustige en zeer geduldige uitstraling en dit zie je terug in haar manier van werken Ze stelt het kind op zijn of haar gemak en weet op de juiste manier écht contact te leggen, waarmee ze een veilig en ontspannen leerklimaat creëert. Op deze manier voelt het kind zich gezien en gehoord, kan het groeien en successen ervaren! Liset, zoon Olivier

Juli ‘22

Helma is wat mij betreft een super Remedial Teacher. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen problematiek. Het is niet 1-op-1 hetzelfde al lijkt veel op elkaar. Helma speelt in op het individu, ze wil het onderste uit de kan om het kind te helpen. Haar doortastendheid en het geduld waarmee ze mijn kind en ook ons als ouders heeft geholpen is fantastisch, zoveel verschillende maar grijpbare handvatten. Tevens de korte lijntjes die zij onderhield met school tbv onze dochter was een verademing voor ons, wij spreken het jargon toch minder. Dank je wel Helma! Ilana

Maart ‘22

Woorden kunnen niet benadrukken hoe dankbaar wij jou zijn voor het begeleiden van onze kinderen. Het heeft alle verschil gemaakt! J. gaat nu naar de HAVO. S. heeft nog steeds moeite met rekenen, maar het gaat 1000x beter; de basis zit er goed in. Maar ons als ouders heeft jouw aanpak en hulp ook enorm goed gedaan. Door jou hadden we alle vertrouwen dat het goed zou komen. Dank je wel!

Of ik een referentie wil schrijven? Ja, graag! Helma is geweldig! Ze is betrokken, geduldig, vriendelijk, professioneel en zeer kundig. Voor ons was het heel belangrijk dat Helma een ruimere blik heeft dan de meeste begeleiders van kinderen met leeruitdagingen. Onze zoon was 9 en kon amper lezen. Hij was al blijven zitten in groep 3 en nu in groep 5 amper niveau AVI3. De school bleef maar oefenen en bleef adviseren leeskilometers te maken, maar het was ons allang duidelijk dat dat niet ging helpen. Het automatiseren kwam niet op gang. Diagnose dyslexie kwam later, maar toen was het al wel duidelijk. Maar wat is dyslexie? Het is een containerbegrip en ieder kind is uniek. Bij de een helpt oefenen en bij de ander niet. Bij onze zoon hielp oefenen niet. Zijn hersenen waren er nog niet klaar voor. De school wilde een intelligentietest. De uitslag was dat hij zeker slim genoeg is, maar waarschijnlijk ADHD. Maar hij heeft geen ADHD. Gelukkig zag een andere psycholoog wel wat er was: Niet alleen slim genoeg, ook bijna begaafd ruimtelijk inzicht en creatief in het oplossen van problemen. Hij zou wel eens een 'beelddenker' kunnen zijn! Dus wij opzoek naar een begeleider die meer kan bieden dan leeshulp. Via de Alfabetcode en remedial teaching kwamen wij Helma online tegen en we zijn heel blij dat Helma een plekje heeft gevonden voor onze zoon. Helma kijkt verder en weet veel meer dan de gemiddelde hulpverlener van kinderen met leeruitdagingen! Na een week of 4 begeleiding bij Helma en thuis oefeningen doen (Lire Kaarten, niet lezen), begon je al verschil te merken. Het automatiseren kwam op gang en hij begon beter te lezen. Geweldig! Na 10 weken was het verschil enorm. Nog niet op niveau natuurlijk maar hij kan lezen! Het automatiseren is op gang gekomen en nu heeft het wel zin om leeskilometers te maken. Hij heeft een abonnement op Donald Duck Junior en leest met plezier. Hij kan weer grotendeels mee in de klas. Dat is een enorme boost voor zijn zelfvertrouwen en hij gaat met veel plezier naar school! Hoe geweldig is dat! Voor ons een enorme last van onze schouders natuurlijk. Helma is geweldig! Ook de school spreekt vol lof over Helma. Ze heeft gesproken met de juf, de interne begeleider en de hulp-leesjuf en Helma hield ze op de hoogte van de sessies en de vorderingen, zodat de juf en Helma de oefeningen op elkaar konden afstemmen. Fantastisch. Wij gunnen ieder kind een Helma! Jack

Januari '22

De RT teacher Helma Boeing heeft onze dochter Lotte vanaf groep zes ruim een jaar begeleid en ondersteund. De begeleiding van Lotte was echt maatwerk. Op rustige en vriendelijke manier heeft Helma Lotte ondersteuning geboden om zowel haar cognitieve en schoolse vaardigheden te ontwikkelen, maar vooral ook haar zelfbewustzijn en haar welbevinden te verbeteren. Haar aanpak is gericht op de kwaliteiten van het kind. De lessen zijn interactief en Lotte heeft met plezier hieraan mee gedaan. Gedurende de coronaperiode heeft Helma zich steeds opnieuw aangepast en zowel digitale als ook fysieke lessen gegeven. Lotte is enorm vooruitgegaan en heeft inmiddels geen aanvullende ondersteuning meer nodig. Als moeder was ik vooral blij om een deskundige sparringpartner te hebben aan wie ik mijn vragen en onzekerheden kon voorleggen. We danken Helma voor haar inzet!

December '21

We hebben elkaar niet persoonlijk gesproken (dat deed je met mijn duo). Ik vond je verslaglegging erg duidelijk en prettig. Kinderen werken ook graag met je. Dank voor alle hulp aan de kids. Leerkracht groep 7 en 8

December '21

We zijn enkele jaren bij Helma geweest. Eerst voor onze oudste dochter en hierna voor onze jongste dochter. Onze ervaringen zijn heel erg goed. Helma kijkt goed naar het kind en hoe zo informatie of lesmethoden hierop aan te passen. Ook als er wel eens wat minder zin in les was bij de kinderen besprak Helma dit met hen en kon Helma ervoor zorgen dat er weer goede zijn kwam en er toch weer goed mee gedaan kon worden. Het overleg met Helma is heel prettig en er worden duidelijke doelen gesteld. Ook zorgt ze voor goed contact met de school en leraar en komt ze mee naar gesprekken als dit nodig is. Onze kinderen hebben heel erg veel gehad aan de lessen en hulp van Helma, hierdoor zijn ze ook in zelfvertrouwen gegroeid. Arlette Verpoorten

Juni '21

Daar zit je dan midden in Corona tijd met een kind dat genoeg vermogen heeft, maar niet het vertrouwen in zichzelf. De leraar op school signaleert dat ons kind beter kan, maar dat er iets in de weg zit….wat moet je dan? Via vrienden krijgen we het nummer van Helma en nemen wanhopig contact op, vanaf dat moment werden onze zorgen overgenomen en zijn wij maar vooral onze dochter Selma zo gegroeid! Het zelfvertrouwen kwam terug en de prestaties werden alsmaar beter. Selma kreeg steeds meer positieve ervaringen waardoor ze maar bleef groeien. We zagen zelfs thuis persoonlijke ontwikkeling waardoor wij als ouders alleen maar trotser werden! De methodiek die Helma gebruikt heeft ons kind zoveel vertrouwen gegeven dat wij dat elke kind kunnen aanraden! Helma, uit de grond van ons hart willen we je bedanken voor het stimuleren van de ontwikkeling van Selma! We zullen je nooit vergeten!”

Juli '20

Onze dochter is in oktober 2019 begonnen bij Helma. Tijdens de eerste ontmoeting had ze al gelijk een klik. Helma heeft haar de afgelopen maanden zeer goed kunnen begeleiden. Onze dochter kwam daar helemaal tot rust en kon daardoor de informatie goed tot zich nemen. Ze was in het begin erg onzeker over haar kunnen. Helma, wist haar goed te complimenteren tijdens de sessies en heeft geholpen in haar verdere ontwikkeling. Helma heeft ook geholpen in het verbeteren van de schoolresultaten.

Juli '20

Onze zoon heeft heel veel profijt gehad bij de professionele aanpak en het warme contact met Helma. Hij gaat met meer zekerheid naar school. School en wij hebben veel praktische handvatten gekregen om direct mee aan de slag te kunnen gaan. De visie van Helma is helder en duidelijk, we kunnen het iedereen aanraden.

Juni '20

Onze dochter (groep 5) is het hele schooljaar begeleid door Helma. Vanaf de eerste kennismaking voelde je de persoonlijke betrokkenheid van deze RTer. Het zit in de kleine dingen (bijvoorbeeld een kaartje op je verjaardag, met het juiste plaatje voor de desbetreffende leerling) waardoor onze dochter zich gehoord en gezien voelde, vice versa, en wij ouders alle vertrouwen in de geboden hulp kregen. Onze dochter is het hele jaar eenmaal per week, na schooltijd, met plezier naar Helma gegaan en daarnaast de dagelijkse opdrachten gemaakt. Dit is gelukt door het engelengeduld en vriendelijkheid van Helma, alsmede de tijd die zij geeft voor het kind om zijn of haar verhaal te doen, en samen een grapje te maken. Binnen een paar maanden was er zichtbaar resultaat in zowel het welbevinden van onze dochter alsmede de reken- en spellingresultaten. Belangrijker nog, onze dochter voelde dat zij bij Helma veel leerde en kreeg het vertrouwen in haar eigen kunnen.

Juni '20

Helma heeft in relatief korte tijd onze zoon geholpen met zijn vaardigheden op gebied van spelling. Helma is zeer deskundig. Aan de hand van een grondige intake onderzocht zij wat er aan de hand zou kunnen zijn. Van dyslexie bleek geen sprake; wel van onvoldoende beheersing van spellingsregels, te gehaast schrijven en gebrek aan zelfvertrouwen (zoals hij zelf zei: "Ik kan niet spellen").

Gedurende 4 maanden heeft onze zoon wekelijks met Helma gewerkt. Hij ging met veel plezier naar de ondersteuningslessen. Helma straalt één en al warmte, geduld en liefde voor haar leerlingen uit. Onze zoon voelde zich door haar gezien en begrepen. Alle spellingsregels waar onze zoon moeite mee had, werden opnieuw doorgenomen en (thuis) geoefend. Vooral de strategie om meer tijd te nemen bij het schrijven en altijd vanuit klankgroepen te denken, zorgde ervoor de onze zoon nagenoeg geen spelfouten meer maakt in zijn schoolwerk. Dankzij de inzet en begeleiding van Helma kan onze zoon volgend jaar mbt zijn spellingsvaardigheden met een zelfverzekerd gevoel starten op de middelbare school. Daar zijn we Helma heel dankbaar voor.

Maart '19

Op school was mij aangegeven dat mijn dochter wellicht dyslexie zou hebben. Daarnaast had mijn dochter moeite met rekenen. Aangezien de school veel met Helma samenwerkt, ben ik bij haar terecht gekomen. Helma merkte vrij snel op dat er geen sprake was van dyslexie doch dat de oogsamenwerking bij mijn dochter niet geheel correct was. Zij had hier bruikbare oefeningen voor waardoor het lezen met sprongen vooruitging. Nu het rekenen nog… maar ook daar had Helma goede ideeën over. De Jamara-methode werkte heel erg goed, waardoor mijn dochter met sprongen vooruit is gegaan. Helma is een hele fijne RT die oog heeft voor de ontwikkeling van het kind in zijn geheel en daarbij de ouders alsmede de leerkracht goed op de hoogte houdt omtrent de ontwikkelingen. Helma, nogmaals mijn dank voor al je toewijding en hulp!

December '18

Helma heeft onze dochter in groep 7 en 8 fantastisch geholpen om haar rekenen en begrijpend lezen te verbeteren en met een fantastisch resultaat!!

Onze dochter heeft door de lessen van Helma veel meer zelfvertrouwen in haar eigen kunnen gekregen, met daardoor niet alleen verbeterde (cito) resultaten, maar nog veel belangrijker een dochter die veel beter in haar vel zit, omdat ze weet dat ze van Helma de juiste handvatten aangereikt heeft gekregen om de problemen” zelf te lijf te gaan.

Deze zelf ontdekkende manier van leren en het aanreiken van hulpmiddelen hebben wij daarom als ouders als zeer prettig ervaren.

Helma communiceert uiterst duidelijk met de ouders dmv een zeer concreet plan van aanpak, waardoor wij als ouders altijd op de hoogte waren van de doelstellingen en resultaten van de lessen.

Onze dochter gaat nu met de juiste dosis aan zelfvertrouwen het voortgezet onderwijs tegemoet. ☺

Nogmaals hartstikke bedankt voor alles!

Februari '18

De vrolijke en altijd geduldige begeleiding van Helma heeft onze zoon van zijn faalangst voor rekenen afgeholpen. De cito-toetsen lieten een duidelijke verbetering zien, waardoor zijn zelfvertrouwen nog meer toenam. Door de fijne sfeer ging hij er altijd met plezier heen. Al met al echt een aanrader!

Oktober '17

Praktijk Thermiek heb ik in het schooljaar 2016-2017 ingehuurd voor twee kinderen (gr. 5 en gr. 7) van onze school die veel begeleiding nodig hadden om met rekenen bij de groep aangesloten te kunnen blijven.

Helma Böing maakte een plan van aanpak, nadat ze alle gegevens die er al over de kinderen waren, had geanalyseerd en met leerkrachten en ouders had gesproken. Er werden doelen opgesteld: vooral op het gebied van getalbegrip en de basisbewerkingen. Maar ook op de domeinen meten, meetkunde en verhoudingen met het oog op de kerndoelen en het F1/F2 niveau.

Helma werkte gedurende 6-8 weken, een uur per week met het kind op school. Hierover had ze regelmatig contact met de leerkracht. Na deze periode werd er met de ouders en intern begeleider een tussenevaluatie gehouden. Zo volgden nog twee periodes. Ze zette hierbij verschillende materialen en technieken in zoals Jamararekenen, oefeningen uit de Reflextheorie maar ook verwerkingsopdrachten uit onze methode WIG. Aan de hand van de resultaten op de methodetoetsen werd het aanbod geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Het is gelukt om de kinderen bij de groep te houden i.p.v. op een eigen leerlijn te (moeten) zetten dus dat is heel fijn. Daarnaast is het zelfvertrouwen van de kinderen flink gegroeid, omdat ze meer inzicht kregen in de aanpak van opdrachten en ook meer bedreven raakten in het vlot rekenen.

Helma is een fijne, geduldige 'juf' die altijd uitgaat van de onderwijsbehoeften van het kind en over veel ervaring beschikt. Op het gebied van de leerstof, maar ook op het gebied van leerstijlen en ontwikkelingsfasen van kinderen. Annelies Box Intern begeleider, MS en gedragsspecialist en rekenspecialist

September '17

In groep 3 bleek onze dochter al moeite te hebben met rekenen, maar in groep 4 werd dit door de nieuwe juf in het eerste halfjaar onvoldoende onderkend waardoor wij pas laat de onheilsboodschap ontvingen dat het heel slecht met haar ging op school. Zo slecht dat men dit niet eerder had meegemaakt op het gebied van rekenen. Gedacht werd aan dyscalculie en diverse testen volgden. Ondertussen was onze dochter op wekelijkse basis met Helma aan de slag gegaan en begon zich een licht stijgende lijn af te tekenen. Wel liep zij qua rekenontwikkeling nog een jaar achter op haar klas, wat haar zelfvertrouwen geen goed deed. Maar door de perfecte samenwerking tussen Helma en de school is deze achterstand uiteindelijk in groep 7 helemaal weggewerkt en kreeg onze dochter zelfs veel plezier in rekenen. Door het stijgende zelfvertrouwen scoorde onze dochter op alle overige vakken ook beter. Ondanks het vroege tijdstip, elke week op woensdag vóór schooltijd, ging onze dochter er in al die 4 jaar geen enkele keer met tegenzin heen. Helma weet een hele prettige sfeer en leeromgeving te scheppen. Zo prettig dat het mijn dochter aan het eind van groep 8 veel moeite kostte afscheid te nemen. In groep 4 werd ons verteld rekening te houden met het laagste niveau VMBO als vervolgtraject, maar onze dochter is dit jaar op de Havo begonnen en zonder de hulp van Helma was dit nooit gelukt. Wij zijn haar dan ook zeer dankbaar en raden elke ouder aan, indien nodig, niet te schromen extra hulp in te schakelen.

Juni '17

Na lang zoeken naar de juiste begeleiding voor mijn dochters kwam ik via een vriendin bij THERMIEK - Helma terecht, waar ik haar ontzettend dankbaar voor ben. Helma heeft mijn dochters heel goed begeleid. Ze kijkt eerst naar wat het kind echt nodig heeft en gaat dan met de juiste methode met ze aan de slag. Door Helma is het zelfvertrouwen van mijn dochters ontzettend gegroeid net zoals hun school prestaties. Ze hebben zo een zelfvertrouwen opgebouwd dat ze nu hun vinger durven op te steken in de klas als er een vraag wordt gesteld door de juf/meester. Ze is geduldig, luistert echt naar het kind en geeft goede adviezen.

Ik heb 3 maanden bijles gehad bij Helma. En in die periode heb ik heel wat zelfvertrouwen gekregen door alle zelfvertrouwen oefeningen die ze met mijn deed. Helma vroeg ook altijd hoe het met me ging en of ik op school nog moeilijke dingen had geleerd die ik nog lastig vond en daar gingen we dan nog aan werken. Mijn cijfers zijn enorm gestegen op school. Helma hielp mij ook met rekenen en dan deed ze dat ook op een hele goeie manier, want als ik een som kreeg moest ik het eerst zelf proberen en als het dan niet lukte gaf ze wat uitleg over hoe het wel moest en dan lukte het mij gelijk. Als ik een som wel snapte, vroeg ze hoe ik op het antwoord was gekomen en als dat bijvoorbeeld niet de goede manier was dan legde ze uit hoe het wel moest en dan probeerde ik het opnieuw op de goeie manier. Bij Helma deed ik soms aan het eind van de les een leuk spelletje waarvan het spel zowel leerzaam als leuk was. En dat was mijn leuke ervaring met Helma.Aya

Maart '17

Wat ons bij Helma bracht was de moeilijkheden die onze zoon bij het rekenen had en de invloed die deze moeilijkheden hadden op zijn zelfvertrouwen. Op school heeft hij eerder begeleiding gekregen, maar naar mijn mening zonder resultaten.
Om onze ervaringen samen te vatten, na een jaar Remedial Teaching van Helma kunnen wij zeggen dat zij een hele prettig sfeer kan creëren tijdens het werken met onze zoon. Zij heeft het zelfvertrouwen van onze zoon versterkt. De relatie met ons als ouders was heel goed.

Ik ben erg onder de indruk van de betrokkenheid en de professionaliteit die Helma heeft laten zien in de behandeling van Dayyane. Zij heeft zich ook ingezet voor een goede samenwerking met de juf en de school.

Helma is geduldig, slagvaardig en leeft zich enorm in in de gedachtengang van een kind. Daarmee haalt zij eruit wat er in zit. Tot slot: Het laatste rapport van mijn zoon was fantastisch. Door het zelfvertrouwen scoort hij nu op alle gebieden heel goed.

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring