Kinderen die rekenen lastig vinden en/of blijven tellen i.p.v. rekenen, kunnen bij THERMIEK zodanig geholpen worden dat zij grip krijgen op het rekenproces en rekenen zelfs weer leuk wordt! Om dit te bereiken wordt gewerkt met de methodieken:


- 2Hands4Kids Hands-On rekenen - Wendy Peerlings (Wendy Peerlings www.2hands4kids.org)
- 'Succes met rekenen!' (Monique en Saskia Visser - www.leerkans.com)
- De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes (Els Roessingh-Van Iterson en Esther Monfils - www.stoplichtkaartjes.nl/ambassadeurs)


Nadat kinderen die rekenproblemen ondervinden bij THERMIEK zijn aangemeld, wordt eerst diagnostisch onderzoek gedaan om het niveau van rekenen, de rekenvaardigheden, de struikelblokken daarbij en de sterke kanten in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten:

Hoe gaat het kind te werk? Welke strategieën past het toe en gebeurt dit op een juiste manier?

Kan het kind met behulp van concreet materiaal of hulpschema’s wel tot een goed resultaat komen?

Hoe is het niveau van automatisering en de emotionele beleving bij het rekenen?

Op welke manier gaat het kind om met verhaalsommen? Speelt het werkgeheugen mogelijk een belemmerende rol?

Bij het rekenonderzoek en de rekenbegeleiding bij THERMIEK worden het handelingsmodel en het drieslagmodel uit het ‘Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie’ gehanteerd.
Omdat de basis van het rekenen bij veel kinderen met rekenproblemen hiaten vertoont, wordt ook altijd de ‘Teltest’ van de methodiek ‘2Hands4Kids Hands-On Rekenen’ afgenomen, waarbij duidelijk wordt of alle voorbereidende rekenvaardigheden wel of niet worden beheerst.

REKENBEGELEIDING

Het geautomatiseerd kunnen toepassen van de plus- en minsommen tot 20, het hoofdrekenen tot 100 en 1000 en de keer- en deeltafels vormen de basis van het rekenen.
De rekenbegeleiding kan bestaan uit een lessenreeks ‘2Hands4Kids Hands-On Rekenen’ en/of werken met de methodiek 'Succes met rekenen!' en bevat vaak de volgende onderdelen:

• Automatiseren t/m 20 en het hoofdrekenen tot 100 en 1000 bevorderen
• Instructie en oefening bij alle rekenonderdelen die nog niet beheerst worden
• Aanpak en oefening verhaalsommen
• Preteaching rekenleerstof van school

De praktische hulp- en oefenschema’s van Succes met rekenen! (groep 3 t/m groep 8) worden ingezet als ondersteuning bij het overzichtelijk noteren van de stappen die gezet worden bij het uitrekenen. Het werken met deze aanpak vormt een extra fase tussen de HandsOn methodiek en het abstracte rekenen zonder materiaal. De aanpak sluit aan bij elke methode van school, biedt houvast en bevordert het inzicht, waardoor de rekenontwikkeling vaak met sprongen vooruitgaat.
Het aanleren, automatiseren en memoriseren van de tafels en deeltafels zijn belangrijke rekenvaardigheden waar kinderen echter regelmatig moeilijkheden mee ervaren. Soms lijken de tafels er goed in te zitten, maar blijkt na verloop van tijd dat deze rekenkennis toch weer wegzakt. Om die reden wordt bij Thermiek gewerkt met de Tafelmethode met stoplichtkaartjes.

Overleg en zo mogelijk samenwerking met school wordt belangrijk gevonden om tot een eenduidige aanpak en begeleiding te komen. Dit zal de vooruitgang in rekenontwikkeling en het zelfvertrouwen zeker ten goede komen.

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring