Hands-on rekenenPsychomotorische invalshoek in schematisch-manipuleerbaar remediëren
Een efficiënte en unieke, speelse, positieve aanpak

Met deze methodiek wordt gebruik gemaakt van de vingers en materiaal maar ZONDER te tellen!

Voor het automatiseren bij het rekenen en voor het hoofdrekenen wordt de methode 2Hands4Kids Hands-On Rekenen ingezet. Door gebruik te maken van de vingers voor de eenheden en manipuleerbaar materiaal voor 10-tallen, 100-tallen, 1000-tallen enz. maar zonder te tellen, wordt een fase geboden tussen het werken met concreet materiaal en het schematisch werken. Hierdoor kunnen kinderen met rekenproblemen het tellen loslaten en al handelend wél tot inzicht komen.

Uitgangspunten (Wendy Peerlings):

Leren door te ervaren
• Rekenen vanuit hoeveelheden
• Hoeveelheidsinzicht ‘number sense’ wordt zo nodig getraind
• Motorisch leren inzetten om het werkgeheugen te ontlasten
• Vertrekken vanuit de basis en het rekenen systematisch opbouwen, waarbij hiaten worden opgevuld
• Lateralisatieontwikkeling en richtingontwikkeling wordt meegenomen in de begeleiding
• Vaak veroorzaken werkbladen en toetsbladen een stressreactie. Er wordt met andere didactieken te werk gegaan, schematisch-manipuleerbaar, waardoor faalangst kan afnemen

Aanpak
Al doende leren
• Eerst een degelijk onderbouwde psychomotorische én didactische observatie vanuit de geregistreerde en copyright beschermde 2Hands4Kids Teltest.

Daarna:
• 6 sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) om te leren tellen, hoeveelheden leren aanvoelen, inzicht in optellen en aftrekken te krijgen op een volledig schematisch-manipuleerbare manier ZONDER werkbladen, ZONDER telbaar MAB-materiaal en ZONDER computer.
• Hands-On is echt hands-on maar absoluut niet "tellen op de vingers". Je handen geven de richting aan waarin je rekent. Zo rekenen we af met richtingsproblemen in het rekenen.
• We volgen dezelfde leerlijn als op school maar dan in het tempo van het kind en verticaal uitgebreid want 8 + 5, 18 + 5, 108 + 5 en zelfs 1.234.508 + 5 zijn haalbaar als je op jezelf durft vertrouwen dat je het echt begrijpt nu.
• We zetten dus 100% in op stress- en faalangstreductie en opbouwen van zelfvertrouwen in rekenen.
• We gebruiken dezelfde didactische aanpak van sommen als op school. Zo kan het kind meteen in de klas profiteren van wat het met onze aanpak leert, maar we bouwen het opnieuw op.
• Je krijgt ‘2Hands4Kids Rekenen’ (Hands-On) materialen mee van je "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On)-trainer waarmee je thuis en zelfs in de klas kan werken.

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring