Bij kinderen die moeite hebben met rekenen en lezen kan sprake zijn van beperkt ruimtelijk inzicht wat veroorzaakt kan worden door beperkt ruimtelijk zicht. Ruimtelijk zicht (ook wel diepte-zicht) en ruimtelijk inzicht hebben veel met elkaar te maken. Als de ogen onvoldoende samenwerken kan dit leiden tot een afwijkende visueel ruimtelijke waarneming. Zelfs een kleine afwijking hierin kan al gevolgen hebben voor de ruimelijke ervaringen die het kind opdoet en kan leiden tot belemmeringen bij het leren.
Bij afname van een psychodiagnostisch onderzoek (bijv. WISC V) zal dan blijken dat de performale ontwikkeling (handelingsgerichtheid) achterblijft ten opzichte van de verbale (talige) ontwikkeling. Soms is de discrepantie tussen beide zo groot dat gesproken wordt van een Verbaal – Performaal kloof. Dit leidt vaak tot specifieke problematiek die over een breed gebied negatief uitwerkt; omgang met leeftijdsgenootjes, lezen, rekenen, motorische onhandigheid, gedragsproblemen of faalangst. Vaak worden belemmeringen bij twee of drie van deze gebieden gezien.


Hier kan echter aan worden gewerkt. Bij THERMIEK kan gestructureerde visueel-ruimtelijke training worden gegeven. Hierbij wordt d.m.v. specifieke oefeningen gewerkt aan het verbeteren van het ruimtelijk zicht (visuele waarneming) en ruimtelijk inzicht, wat kan leiden tot verbetering van de performale kwaliteiten.

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring