De tarieven voor het schooljaar 2023-2024:
(sinds 2015 zijn de tarieven bij THERMIEK niet verhoogd en ook dit schooljaar worden dezelfde kosten in rekening gebracht)

Onderzoek en testen:

 • Lees / spellingonderzoek (inclusief voor- en nagesprek, contact met school, verslag en plan van aanpak) € 350,-
 • Rekenonderzoek (inclusief voor- en nagesprek, contact met school, verslag en plan van aanpak) € 350,-
 • Eventueel vervolgonderzoek (45 min): € 60,-

Lessen

 • RT-les / begeleidingssessie:  € 60,-
  Deze les bestaat uit twee delen: 45 minuten werken met uw kind en 15 min. voorbereiding en administratie
 • RT-les / begeleidingssessie:  € 75,-
  Deze les bestaat uit twee delen: 60 minuten werken met uw kind en 15 min. voorbereiding en administratie

De tarieven zijn inclusief: Materiaal en kopieën die tijdens de les gebruikt worden. Ook overleg (telefonisch / per mail) met ouders en school is inclusief. Voor overleg op school geldt het uurtarief van € 60,-

Zakelijk zijn is lastig, maar noodzakelijk. De lestijd van uw kind is gereserveerde tijd; bij afzegging kort van tevoren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en bij afzegging minstens 24 uur van tevoren de helft. Uiteraard zal er bij afzegging ruim van tevoren, indien beschikbaar in die week, een vervangende lestijd worden aangeboden.

Voor scholen gelden andere tarieven voor lees / spelling- en rekenonderzoeken.

Tegemoetkoming in de kosten

Een enkele zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor remedial teaching tot een bepaalde hoogte. Soms is het mogelijk vergoeding te krijgen bij werkgevers of bij uw gemeente (bijzondere bijstand bij een laag inkomen). Het is raadzaam dit bij de betreffende instantie na te vragen.

Als uw kind dyslectisch is en in de verklaring is opgenomen dat het nodig is een speciaal voor dyslexie ontwikkeld hulpmiddel te gebruiken, dan kunnen de kosten hiervan worden afgetrokken van de belasting in het kader van de regeling ‘aftrek specifieke zorgkosten’. Meer informatie hierover vindt u op de site van oudervereniging Balans (www.balansdigitaal.nl).


Voorwaarden

 1. In een samenwerkingsovereenkomst en bij het intakegesprek wordt aangegeven wat de kosten zijn van de aangevraagde hulp. Het uurtarief wordt per schooljaar vastgesteld.
 2. De RT-les / begeleidingssessie à € 60,- bestaat uit 45 minuten werken met uw kind en 15 minuten voorbereiding en administratie en een RT-les / begeleidingssessie à € 75,- bestaat uit 60 minuten werken met uw kind en 15 minuten voorbereiding en administratie.
 3. De overeengekomen lestijd is bindend. Bij afzegging worden kosten in rekening gebracht. Binnen 24 uur van te voren het volledige uurtarief, anders de helft van het uurtarief geldend voor het schooljaar. Er zal bij afzegging ruim van tevoren, indien beschikbaar in die week, een vervangende lestijd worden aangeboden.
 4. U ontvangt maandelijks na de laatste begeleidingstijd een rekening en wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen.
 5. Tijdens de schoolvakanties vindt in principe geen RT begeleiding plaats

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring