Visuele ontwikkeling    
                                  
De zintuigen spelen een zeer grote rol bij het opdoen van ervaringen en het leren.  Als de ontwikkeling van de visuele vaardigheden belemmerd wordt kan dit gevolgen hebben voor de manier waarop een kind informatie kan waarnemen, verwerken, begrijpen en onthouden.

Bij THERMIEK kan d.m.v. een visuo-motorische screening en bioptortesten,  de kwaliteit van de visuele waarneming in kaart worden gebracht. Het gaat daarbij om het richten, scherpstellen en de samenwerking van de ogen.
Dit heeft niet te maken met scherp kunnen zien, maar met de mate van inspanning die geleverd moet worden tijdens het waarnemen en de mate waarin deze processen flexibel toegepast kunnen worden.
Ondanks dat een kind scherp ziet, kan de visuele waarneming belemmerd worden zonder dat het kind zich hiervan bewust is; het is immers gewend aan wat het ziet en weet niet dat dit afwijkt of extra inspanning kost. Het beïnvloedt echter de manier waarop de visuele informatie in de hersenen verwerkt wordt.
Bijvoorbeeld als het bij het afwisselend waarnemen op verschillende afstanden lang duurt voordat het beeld scherp wordt of de beelden van beide ogen niet op het juiste punt (de letters in het boek) samenvallen, maar ervoor of erachter. Of als er te weinig controle is over de oogsprongbewegingen. Deze belemmeringen kunnen leiden tot o.a. lees- en concentratieproblemen en vermoeidheid.

Oogsamenwerkingsproblemen 
Voor het leren is de samenwerking van de ogen erg belangrijk. Normaal gesproken wordt bij de schoolarts of opticien alleen getest of een kind voldoende zicht heeft of een bril nodig heeft. Door te testen hoe de ogen samenwerken wordt duidelijk op welke manier een kind ziet. Oogsamenwerkingsproblemen ontstaan doordat de hersenen de beelden van beide ogen niet goed kunnen verwerken. Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet op de juiste manier gebeurt kunnen de hersenen de beelden van beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten, waardoor het (zeer) onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken.

Onderstaande afbeeldingen geven inzicht in hoe iemand met oogsamenwerkingsproblemen teksten ervaart.

 

De volgende kenmerken kunnen worden gesignaleerd bij een persoon met onjuiste samenwerking van de ogen:

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
 • Hoofdpijn net boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Balans en evenwicht is verstoord
 • Oog-handcoördinatie klopt niet
 • Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte de bal aankomt
 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij hardop lezen klinkt het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal, de regel buigt af naar boven of beneden
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Het kijken naar een beeldscherm kan hoofdpijn opleveren
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende driedimensionale lichamen op een plat vlak
 • Hoofd niet recht houden tijdens lezen of schrijven

Bij THERMIEK zal na het afnemen van de visuo-motorische screening de verkregen informatie worden gecombineerd met eventuele andere bevindingen, waarna visuele training in het plan van aanpak wordt meegenomen en gewerkt kan worden aan verbetering van het visuele informatieverwerkingsysteem. Bij ernstige uitval wordt doorverwezen.

 

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring