Praktijk voor remedial teaching en dyslexiebegeleiding

Thermiek

Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) is een specifieke vorm van onderwijs; intensieve, individuele aandacht en begeleiding op maat voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, een achterstand hebben opgelopen bij een of meer schoolvakken. Het doel van RT is de leerachterstand in te halen of zo klein mogelijk te maken en uw kind succeservaringen te laten opdoen, waardoor het zelfvertrouwen kan toenemen.

Soms wordt Remedial Teaching omschreven als bijles. Er is echter een duidelijk verschil. Bijles is gericht op herhaling van de lesstof (reteaching). 
Remedial Teaching is vooral gericht op de leerling. Hierbij worden specifieke materialen ter ondersteuning ingezet. Overleg en een goede samenwerking met alle betrokkenen, ouders, leerkrachten en IB’er, is hierbij essentieel.

Wanneer ben je Remedial Teacher?  

Daartoe dien je, naast de opleiding tot leerkracht, een specialistische opleiding gevolgd te hebben: De RT-opleiding of de huidige Master SEN met uitstroomprofiel leerproblemen / taal en rekenen. Alleen met een van deze twee opleidingen word je toegelaten tot de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Om daarna ook nog geregistreerd Remedial Teacher te worden dien je een aantal onderzoeken en handelingsplannen ter beoordeling aan de LBRT voor te leggen. Om de kwaliteit te waarborgen moeten deze voldoen aan de door de LBRT gestelde eisen. Praktijk THERMIEK heeft aan deze voorwaarden voldaan en blijft zich verder ontwikkelen d.m.v. nascholing.

  

Bezoekers

VandaagVandaag34
TotaalTotaal127798