Praktijk voor remedial teaching en dyslexiebegeleiding

Thermiek

Rekenen

REKENPROBLEMEN en DYSCALCULIE  

 

Kinderen die rekenen lastig vinden en/of blijven tellen i.p.v. rekenen, kunnen bij THERMIEK zodanig geholpen worden dat zij grip krijgen op het rekenproces en rekenen zelfs weer leuk wordt!

Nadat kinderen die rekenproblemen ondervinden bij THERMIEK zijn aangemeld, wordt eerst diagnostisch onderzoek gedaan om het niveau van rekenen, de rekenvaardigheden, de struikelblokken daarbij en de sterke kanten in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten:

Hoe gaat het kind te werk? Welke strategieën past het toe en gebeurt dit op een juiste manier?

Kan het kind met behulp van concreet materiaal of hulpschema’s wel tot een goed resultaat komen?

Hoe is het niveau van automatisering en de emotionele beleving bij het rekenen?

Op welke manier gaat het kind om met verhaalsommen? Speelt het werkgeheugen mogelijk een belemmerende rol?

Bij het rekenonderzoek en de rekenbegeleiding bij THERMIEK worden het handelingsmodel en het drieslagmodel uit het ‘Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie’ gehanteerd.

Omdat de basis van het rekenen bij veel kinderen met rekenproblemen hiaten vertoont, wordt ook altijd de ‘Teltest’ van de methodiek ‘2Hands4Kids Hands-On Rekenen’ (Wendy Peerlings) afgenomen, waarbij duidelijk wordt of alle voorbereidende rekenvaardigheden wel of niet worden beheerst.

 

REKENBEGELEIDING

Het geautomatiseerd kunnen toepassen van de plus- en minsommen tot 20, het hoofdrekenen tot 100 en 1000 en de keer- en deeltafels vormen de basis van het rekenen.

Met kinderen die hier veel moeite mee blijven houden wordt gewerkt met de methodiek ‘2Hands4Kids Hands-On Rekenen’ (zie onder).

Andere methodieken / materialen die bij THERMIEK kunnen worden ingezet zijn o.a:

 • Rekensprint Basis
 • Rekensprint Extra
 • Rekensprint 1F

Er wordt, zo mogelijk, ook aangesloten bij de rekenleerstof en –methode van school.

De rekenbegeleiding kan bestaan uit een lessenreeks ‘2Hands4Kids Hands-On Rekenen’ of een combinatie van de volgende onderdelen:

 • Automatiseren en het hoofdrekenen tot 100 en 1000 bevorderen
 • Instructie en oefening bij rekenonderdelen die nog niet beheerst worden
 • Aanpak en oefening verhaalsommen
 • Preteaching rekenleerstof van school

 

 

2Hands4Kids Hands-On rekenen  -  Wendy Peerlings

Psychomotorische invalshoek in schematisch-manipuleerbaar remediëren
Een efficiënte en unieke, speelse, positieve aanpak

                                                                                                         

Met deze methodiek wordt gebruik gemaakt van de vingers en materiaal maar

ZONDER te tellen!

 

Voor het automatiseren bij het rekenen en voor het hoofdrekenen wordt de methode 2Hands4Kids Hands-On Rekenen van Wendy Peerlings ingezet (www.2hands4kids.org). Door gebruik te maken van de vingers voor de eenheden en manipuleerbaar materiaal voor 10-tallen, 100-tallen, 1000-tallen enz. maar zonder te tellen, wordt een fase geboden tussen het werken met concreet materiaal en het schematisch werken. Hierdoor kunnen kinderen met rekenproblemen het tellen loslaten en al handelend wél tot inzicht komen.

 

Uitgangspunten (Wendy Peerlings)

Leren door te ervaren

 • Rekenen vanuit hoeveelheden
 • Hoeveelheidsinzicht ‘number sense’ wordt zo nodig getraind
 • Motorisch leren inzetten om het werkgeheugen te ontlasten
 • Vertrekken vanuit de basis en het rekenen systematisch opbouwen, waarbij hiaten worden opgevuld
 • Lateralisatieontwikkeling en richtingontwikkeling wordt meegenomen in de begeleiding
 • Vaak veroorzaken werkbladen en toetsbladen een stressreactie. Er wordt met andere didactieken te werk gegaan, schematisch-manipuleerbaar, waardoor faalangst kan afnemen

Aanpak

Al doende leren

 • Eerst een degelijk onderbouwde psychomotorische én didactische observatie vanuit de geregistreerde en copyright beschermde 2Hands4Kids Teltest.

        Daarna:

 • 6 sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) om te leren tellen, hoeveelheden leren aanvoelen, inzicht in optellen en aftrekken te krijgen op een volledig schematisch-manipuleerbare manier ZONDER werkbladen, ZONDER telbaar MAB-materiaal en ZONDER computer.
   
 • Hands-On is echt hands-on maar absoluut niet "tellen op de vingers". Je handen geven de richting aan waarin je rekent. Zo rekenen we af met richtingsproblemen in het rekenen.
   
 • We volgen dezelfde leerlijn als op school maar dan in het tempo van het kind en verticaal uitgebreid want 8 + 5, 18 + 5, 108 + 5 en zelfs 1.234.508 + 5  zijn haalbaar als je op jezelf durft vertrouwen dat je het echt begrijpt nu.
   
 • We zetten dus 100% in op stress- en faalangstreductie en opbouwen van zelfvertrouwen in rekenen.
   
 • We gebruiken dezelfde didactische aanpak van sommen als op school. Zo kan het kind meteen in de klas profiteren van wat het met onze aanpak leert, maar we bouwen het opnieuw op.
   
 • Je krijgt ‘2Hands4Kids Rekenen’ (Hands-On) materialen mee van je "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On)-trainer waarmee je thuis en zelfs in de klas kan werken.
   
 • Vervolgsessies voor vermenigvuldigen en delen (3 sessies), maar ook metend rekenen, meetkunde, breuken en procenten en probleemoplossend denken zijn mogelijk.

 

 

Meer informatie: www.2hands4kids.org